Alla inlägg under augusti 2008

Av Stefan Andersson - 30 augusti 2008 10:36Undersökningar visar att Sverige har den folkpartiledare i världen man har minst förtroende för!
Det här duger inte!från alliansfrittsverige:

...utbildningsministern hävdar att skolan har enorma problem och hänvisar till undersökningar. När det vid en granskning visar sig att den enda som tycks lida av läs- och skrivsvårigheter är utbildningsministern själv...

www.efterarbetet.nu:

Hur kunde Björklund få hållas så länge?

Folkpartiets partiledare Jan Björklund har byggt sin karriär på sin framtoning som sanningssägande skolpolitiker med fakta om den svenska ”flumskolan” i ena handen och polisen och rottingen i beredskap...


DalaDemokraten.se:

Jan Björklund borde skämmas. Han har fuskat, helt enkelt. Men att hans trovärdighet nu nått bottennivåer är ändå inte det värsta.
Nej, det värsta är att han - och folkpartiet - lyckats ställa om hela den skolpolitiska debatten i riktning mot gamla, förlegade undervisningsideal.


DagensArena.se:

Gränsen mellan slarvfel, okunnighet och ren lögn är oklar. Lögn är ibland en semantisk fråga. Men en sak är klar: Jan Björklund kan aldrig ha gjort hemläxan i matte. Sveriges Radio har i programserien "Kris i skolan?" visat att utbildningsministern fuskat sig fram genom internationell statistik, sorterat om tabellerna och skakat fram bilden av en svensk skola i sammanbrott.
Sveriges Radio P1 - Kris i skolan?
ANNONS
Av Stefan Andersson - 29 augusti 2008 21:11


Har hittat en anonym insändare om samma ämne som mitt förra inlägg,
och bilden överensstämmer med den man får av andra källor.
Det är något lurt med konungariket Sverige! (ja inte bara Sverige förstås)


Insändare från en läsare med djupa kunskaper i nationalekonomi

....En annan vanlig missuppfattning är att bankernas förtjänst är baserad på skillnaden i ränta mellan insatta och utlånade pengar. Detta är i grunden fel. En svensk bank har ett soliditetskrav på 8%. Detta innebär att banken för varje miljard i eget kapital (aktiekapital + insättarnas kapital + fordringar på andra banker) kan låna ut 12,5 miljarder. Skillnaden mellan 12,5 miljarder och I miljard skapar bankerna ur tomma intet och lånar sedan ut dessa pengar mot ränta. Sätter en person in 10 000 kr på banken, får han kanske 400 kr i årsränta (4%-ig räntesats). Banken kan nu låna ut ytterligare 125 000 kr och tar på ett år in kanske 10 000 kr i ränta (8%-ig räntesats). En privatperson som har 10 000 kr kan naturligtvis inte låna ut 125 000 kr och begära ränta på de utlånade pengarna. Detta kan endast en bank göra, eftersom bankerna har monopol på krediten. Vad betalar bankerna för detta privilegium? Svar: Ingenting!

Alla pengar som finns i samhället (möjligen med undantag av de fåtal procent som utgörs av sedlar och mynt) har således uppkommit genom att någon ursprungligen har lånat dessa (dvs. skuldsatt sig). Staten har därmed överlåtit kontrollen över betalningsmedlen till de privatägda bankerna. Betalades alla lån tillbaka, skulle vi inte längre ha några betalningsmedel. För att detta system inte skall kollapsa fordras att skulderna hela tiden ökar. Både stater och enskilda personer har blivit alltmer skuldsatta. De pengar som skapats räcker endast till för att betala den ursprungliga skulden.

Utöver denna tillkommer räntan. Förvisso ökar pengamängden varje år genom den reala tillväxten, men denna är vanligtvis mycket lägre än räntan. Denna reala tillväxt är ett resultat av medborgarnas arbete, och frukterna av detta (och framtida års frukter) överlåter staten till bankerna genom att dessa kan låna ut mer pengar. När staten behöver låna pengar tillhandahålles dessa av bankerna, vilka som tidigare nämnts skapar pengarna ur tomma intet.

Därefter betalas dessa pengar tillbaka genom beskattning av medborgarna. Detta är naturligtvis en form av slaveri som är så finurligt utformat att få personer genomskådar det........


.......................................


Utdrag från en annan artikel:


Vi luras att lita på centralbanker, när de i själva verket är elitens slipade vapen mot folkenCentralbanksvindeln är egentligen en dold skatt, en skatt som gynnar privatbanker mer än regeringen. Regeringen säljer obligationer för att finansiera sådant som den inte har politisk visdom eller vilja nog att finansiera med skatteuttag. Men omkring 10 procent av obligationerna köps för pengar, som centralbankerna skapar ur ingenting. Regeringen gör sedan av med dessa nya pengar. När dessa väl satts in på bank, använder privatbankerna dessa nya insatta medel för att därav skapa tio gånger så mycket pengar i nya lån med 10 procents täckningsgrad.
Därmed tillföres ekonomin de ytterligare pengar den behöver för att köpa de övriga 90 procenten av de nya obligationerna utan att dränera kapitalmarknaderna och driva upp räntorna. Genom att låna pengarna (det vill säga sälja nya obligationer) sprider regeringen ut inflationseffekterna över obligationernas löptid. Därför blir det ingen eller endast ringa omedelbar inflation.

När mer pengar är i omlopp, blir våra pengar mindre värda. Politikerna får så mycket pengar de vill ha, och folket betalar för det med inflation - vilket urholkar köpkraften i deras besparingar, fasta inkomster och löner.
Planens förvända skönhet framgår av att icke en människa på tusen genomskådar den, eftersom den är avsiktligt dold bakom det ekonomiska fikonspråkets välljudande men tomma fraser. Inflationens fulla effekter får vi känning av först långt senare - och då är det för sent att hejda dem.


www.themoneymasters.com

ANNONS
Av Stefan Andersson - 28 augusti 2008 19:55
Om det någon gång ska bli aktuellt att prova på verklig demokrati så krävs det nog att korten läggs på bordet och att halvsanningar reds ut och avslöjas.
Grunden till allt, hur pengar skapas och hur banker fungerar är det tydligen inte så många som känner till, själv gjorde jag det inte men har fått lite inblickar av material på nätet.


Det ar inte allmänt känt att banker skapar pengar ur ingenting, "ex nihilo".
Folk i allmänhet vet inte var pengar kommer ifrån. Fråga folk i din närhet. De tror i princip att alla pengar kommer ifrån myntverket då sanningen är att de skapas i absolut majoritet från krediter utav privata banker. På engelska kallas fenomenet "lending into existence". Alltså, de uppstår då du lånar. Du kommer inte att få lära dig i skola eller universitet hur kreditcykeln fungerar.

Bilden kommer från en utmärkt 47 min lång video som beskriver hur pengasystemet fungerar.
David Korten:


The existing debt-money system is history's most successful con game. Run by private bankers devoted to the financial interests of themselves and their wealthiest clients, it gives banks the power to create money out of nothing by lending it into existence.

An honest money system creates money in return for the creation of public value when government spends it into existence for public goods like infrastructure and education. It distributes money equitably to facilitate life-serving exchange and enriches society by creating a capacity to finance public goods without taxes or borrowing.

... Replacing debt-money with honest-money is one of the most important elements of an Earth Community agenda. It is also one of the most difficult to implement, because debt-money serves powerful interests and its ability to scam the public is invisible to most of its billions of victims.

.......
Den räntebaserade ekonomins ständiga brist på pengar tvingar till en ständig ekonomisk expansion. Så länge bankerna ökar sin utlåning kamoufleras bristen på pengar; med en ytterligare skuldsatthet och en ännu större penningbrist. Ekonomin fastnar i en expansionsfälla – i ett krav på evig tillväxt.


Ovanstående citat kommer från en av 4 alldeles underbara pdf-tidningar på svenska med insikter i ämnet och alternativa förslag till pengasystem!
Högerklicka och spara som:

Pengar 1 - Pengar 2 - Pengar 3 - Pengar 4 från www.tidskatt.se


Vikten av att så många som möjligt får insikt i detta kan knappast överskattas. Vi tar systemet för givet som om det var en naturlag som allt annat måste anpassas efter. Ett system av skenande galenskap som gör de rika allt rikare och som håller på att förstöra jordens miljö och natur och som måste snurra allt fortare för att inte kollapsa!I u-länder befolkade av mest bara analfabeter så räcker det att vräka sig i lyx för att vinna folkets beundran. Att man tar deras skattepengar och biståndspengar och stoppar i egen ficka kan de hederliga bönderna inte ens tänka sig.
En rik herreman måste vara en god människa, välsignad av Gud, tänker de.
I västländer så krävs det ett halv varv mer komplicerat bedrägeri för att lura folk.
Är det "komplicerat" och "modernt" och "etablerat" så kan ingen välutbildad västerlänning föreställa sig att det bara skulle handla om ett bedrägeri.
De tror så stenhårt att systemet är bra på något sätt, även om de inte mäktar med att begripa hur.


Av Stefan Andersson - 28 augusti 2008 10:50Tiden kanske är inne för nya möjligheter.
från etc.se 27 aug:

Kollaps av EU:s världsordning

Europa och USA kan inte längre räkna med att bestämma hur WTO:s nya frihandelsavtal kommer att se ut......

För några år sedan räckte det med att USA och EU var överens om avtalen och så accepterade resten av världen. Dessa dagar är över, anser Store. Nu kan ingen se förbi krafter som Indien, Kina och Brasilien besitter. De kommer, med uppbackning av 100 utvecklingsländer, kräva makt, rättvisa och demokrati. Och kollapsen är, enligt utrikesministern, i själva verket födseln av en ny värld.Av Stefan Andersson - 27 augusti 2008 10:08Man vet inte om man ska skratta eller gråta, det är inget annat än en katastrof att USA's utrikesminister Carl Bildt har denna befattning även i Sverige. Ord som papegoja, pajas, marionett är de som passar bäst att beskriva honom med.


jinge.se:

Tyvärr så är det lika självklart vilkas ärenden vår nuvarande regering går. Vi har under decennier haft en alliansfri politik, i vart fall på papperet. Idag är vi tvångsanslutna till den Euroatlantiska Säkerhetszonen och vår alliansfrihet är ett minne blott. Och skyldiga till att ha rövat bort den alliansfriheten är naturligt nog ett gäng som kallar sig för – Alliansen.

Jag vill gärna att Sverige återigen ska bli alliansfritt. Gärna i dubbel bemärkelse…

från vindskupan.sandberg.be:

På mindre än en vecka var Georgiens militära debacle ett faktum.
Det hade verkat så bra under upptakten. När de georgiska styrkorna den 7 augusti gick till angrepp mot Sydossetiens huvudstad Tschinvali var befälhavaren för den ryska 58:e armén, generallöjtnant Anatoly Khrulev, var på semester, liksom den ryske presidenten Dimitri Medvedev.


från sr.se:

Ryssland är rejält irriterat på den svenska regeringens linje i Georgienkrisen och speciellt på utrikesminister Carl Bildts uttalanden.....
– Vi väntade oss en mera konstruktiv roll från Sveriges sida, i varje fall en objektiv roll där man är beredd att se till bägge sidors motiv och gärningar. Förs och främst skulle man börja med att konstatera att det var Georgien som angrep Sydossetien, säger Michail Skupov.

.........


Är det någon som hört nån kritik från Bildt om det här:

FN anser sig ha övertygande bevis för att omkring 90 civila afghaner dödats vid en flygattack som den USA-ledda koalitionen genomförde i västra Afghanistan i förra veckan.
sr.seAv Stefan Andersson - 26 augusti 2008 22:50Tips om en bok som kommer ut på svenska i september!Författaren Ellen Hodgson Brown räds inte att peka ut de uppseendeväckande och bedrägliga förhållanden och problem som ligger till grund för det globala ekonomiska system som håller majoriteten av världens befolkning och stater i ett förlamande och förslavande skuldgrepp. Om du undrar varför de gällande ekonomiska systemen inte kan lösa världens problem, så hittar du svaret i denna bok. Brown ger en briljant genomgång av hur de privata internationella bankirerna tog över makten på planeten och vad vi nu kan göra åt det, framlagt och förklarat på ett sätt som alla kan förstå. Utkommer i september 2008. Läs mer om boken här!

www.webofdebt.comAv Stefan Andersson - 24 augusti 2008 21:33

För mej som besviken miljöpartist, en maskros klädd i sorgeflor, därför att partiledningen svikit de gröna idealen och ställt sig i skuggan av ett stendött parti, är det SÅ inspirerande att ha hittat David Korten på internet. En amerikan som både har kunskap och insikt om hur finans- och spekulationsekonomin fungerar, och en hoppingivande vision om ett annat system.
Det är mycket märkligt att det nästan aldrig talas om roten till det onda i Sverige, inte ens i miljöpartiet, det skulle i så fall vara vänstern och Lars Ohly som säger att han inte bara vill byta regering utan också politik. Min slutsats har varit att dom insett att loppet är kört att det inte går att göra något åt de som har makten genom det enorma spekulationskapitalet. Och så kommer en amerikan med en radikal kritik av det finansiella systemet, det kan väl inte vara mer omöjligt att göra motstånd i Sverige än i USA!det är inte alls så att vi styrs av våra regeringar utan av det globala finansiella spekulationskapitalet....


hela landet är deras gisslan, om inte politiken överensstämmer med den styrande elitens intresse så kraschar valutan, detta är en globalt företeelse...


vi kan inte skapa en verklig demokrati förrän vi blivit klara över att vi inte har en nu...


de som har makten har den därför att att vi har legitimerat den, om vi undandrar den vår legitimitet förlorar de makten över oss...


om vi kan börja utmana det närmast heliga mantrat - ekonomisk tillväxt är detsamma som välstånd ....


tänk om det är så att det samhälle vi måste skapa för att överleva överensstämmer med det sätt vi egentligen vill leva våra liv på

Av Stefan Andersson - 23 augusti 2008 13:29Hur många miljarder satsas egentligen på kärnkraften? Man kan ju undra efter att ha läst ett meddelande från Oskarshamnsverket från den 11 aug.-08:Nyligen har OKG beslutat om en reviderad tidsplan för den omfattande moderniseringen av Oskarshamnsverket 3. Arbetena för att höja anläggningens säkerhetsnivåer ytterligare och trygga dess sextioåriga leveransförmåga beräknas nu pågå under nittioen dygn. Samtidigt höjs reaktorns kapacitet till en nivå som är tjugo procent högre än dagens.

www.okg.se


Man bygger alltså nya kärnkraftverk innanför de gamlas väggar i princip!
I senaste numret av ETC skriver Johan Ehrenberg just om det orimliga i att satsa på mer kärnkraft:
"Hur mycket vindkraft tror du storföretagen, fondbolagen och bankerna kommer att satsa på om regeringen lovar stödja fem nya kärnkraftverk?
Eller: Varför är Finland det land som satsar minst på alternativa energilösningar?"
På ETC finns också inspirerande information om hur man kan producera egen el.

Med solpaneler eller små vindkraftverk kan el tillverkas lite överallt, OCH dessutom kan man när man producerar överskott köra elen baklänges genom elmätaren ut på nätet och på så sätt sänka sin elnota!

Staten borde hjälpa till så att så många som möjligt så fort som möjligt kan producera egen el.

Lägg därtill att nya hus som byggs ska vara passiv-hus som är så smart konstruerade att de inte behöver någon värmekälla! Med rätt vind- eller solelstillverkning kanske det blir vanligt att privata bostadshus producerar mer el än man konsumerar i framtiden!

Låter hotande för kärnkraftsmaffian?


Fler exempel på möjliga framtidslösningar ges också på ETC, 33 sätt att rädda världen.En upprustning av gammal utrustning kanske också kan göra nytta:


".....de stora problemen var i kraftnäten när man skickar iväg elen ut över landet. Där tappar man energi motsvarande ett par kärnkraftverk!"
det påstår en kunnig inom området enligt Björnbrum i ett inlägg i våras.


"Slutsatsen av detta är ganska uppenbar: det borde vara bättre att rusta upp distributionsnätet för el än att bygga nya anläggningar (exempelvis kärnkraftverk som en del talar om igen)."


Jag håller med.
Den regering vi har nu var väl inte precis vad vi behövde, en som har lösningarna för framtiden!
Presentation

Fråga mig

1 besvarad fråga

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
31
<<< Augusti 2008 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ StAn med Blogkeen
Följ StAn med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se