Alla inlägg under november 2008

Av Stefan Andersson - 30 november 2008 22:34


Från James Robertsons senaste newsletter

"In a world governed by common sense we wouldn't dream of allowing the public money system to be managed as it has been up to now. Anyone would be laughed out of court who proposed to allow commercial banks to create as debt the supply of public money on which we all depend. To let them do this, as part of their profit-making business in the market for lending and borrowing, would be seen as idiotic."


David Korten är inne på samma linje i sin Agenda for a New Economy:

"This brings us to the most important reform of all: changing the way we create money. One key to Wall Street’s power and to the inherent instability of the financial system is the current practice of private banks creating money with a simple bookkeeping entry each time they make a loan. Because the bookkeeping entry creates only the principal, but not the interest, unless the economy grows fast enough to generate sufficient demand for loans to create the new money required to make the interest payments on the previous loans, debts go into default and the financial system and the economy collapse. The demand for repayment with interest of nearly every dollar in circulation virtually assures the economy will fail unless GDP and inequality are constantly growing."
 

Johan Ehrenberg på etc.se

"För en kapitalist är en kris nämligen i första hand ett sätt att billigt kunna ta över och slå sönder företag som man inte kunnat ”besegra” genom vanlig konkurrens. Krisen är maktspelarens största tillfälle. Äger man en bank, som dessutom är så stor att staten tvingas garantera den för att samhället inte ska hamna i panik, ja då sitter man på en makt som är oerhörd."

...."Teorin handlar om ett banksystem som är som ett smörjmedel i ekonomin.
Men finansmarknaden är något helt annat. Ett system där syftet med banken är att stärka ägarnas inflytande, makt och vinster."....
Vi måste upprätthålla förtroendet för det finansiella systemet, brukar det heta när det allmäna får rycka in och rädda de som i vanliga fall flyter ovanpå. Ett sunt fungerande penningsystem måste vi ha, men deras finansiella system är inte värt något förtroende!
Vi kan inte hålla på så här, det här måste vi göra något åt!
 

ANNONS
Av Stefan Andersson - 30 november 2008 10:47
Jean-François Noubel höll en konferens i Mexico i veckan som gick, kallad Future of Money. Jag förstår inte hur hans elektroniska pengasystem fungerar men han verkar veta vad han pratar om och är värd att lyssna på.

En annan video från ett tidigare föredrag, HÄR.


ANNONS
Av Stefan Andersson - 29 november 2008 15:28

Mycket intressant detta folkliga uppvaknande i USA (som jag tagit upp i de senaste inläggen) till de verkliga realiterna bakom ekonomin och vad som styr samhällena. Det är sådant som ALDRIG tas upp i mainstreammedia, särskilt här. Det är väl därför det tar tid för att det ska komma till mer allmän kännedom, det och att det nästan är för stort för att man ska fatta.

"We were all born into this system, it didn't come upon us; we have nothing to compare it to. For the most part we are unaware that there might be alternatives and if so what those alternative might look like. We take certain attributes of the system to be fixed, immutable, but are they?" ...
"We are all slaves so why are we so afraid of the alternatives to our slavery that we are not actively seeking new ways of doing things?"

från sott.net


"...monetarism, which is the philosophy of trying to control the economy through raising and lowering of interest rates. This travesty—which is really institutionalized usury—is as familiar to us today as the water a fish swims in. We don’t even notice it. Yet it’s this system that has ruined the world."

Richard Cook

Ju mer man lär sig om det sätt som pengar ges ut och kontrolleras, det som aldrig diskuteras i mainstreammedia, ju mer inser man hur genomgripande det påverkar den mänskliga tillvaron.


Från Money - a new beginning av Charles Eisenstein:
Jag har översatt första delen.


"Man brukar säga: "Pengar är roten till allt ont". Men varför ska det behöva vara så? För egentligen är pengar avsedda för att underlätta byte, med andra ord att sammankoppla människoskapade nyttigheter med mänskliga behov.
Vad är det för makt, vad är det för grotesk förvrängning, som har gjort pengar till motsatsen: ett medel som skapar brist?
För det är verkligen så att vi lever i en värld av överflöd, en värld där stora mängder mat, energi och material förvandlas till sopor. Halva världen svälter medan andra halvan kastar bort lika mycket som skulle räcka till att mätta den första halvan.
I tredje världen och i i-världens slumområden saknar människor mat, bostad och andra basbehov men man har inte råd att köpa dem. Andra människor skulle gärna vilja tillgodose dessa behov och stå till tjänst med annat arbete som behövs, men de kan inte för det finns inte pengar.

Pengarna misslyckas helt med att sammankoppla nyttigheter med behov. Enorma resurser läggs på krig, plastskräp och oräkneliga andra produkter som inte fyller mänskliga behov eller ger mänsklig glädje. Varför? Det är inte svårt att se att anledningen är girighet, besattheten av pengar. Men att skylla på girighet är egentligen ett villospår, den är ett symptom på ett bakomliggande problem. Att skylla på girighet och att försöka bekämpa den med ökad självkontroll är att intensifiera kriget inom en själv mot sig själv, vilket bara är ännu ett uttryck för kriget mot naturen, och "de andra", som är grunden för vår civilisation.

... Girigheten är helt enkelt ett svar på en upplevelse av brist. Pengarna, som har gjort överflöd till brist, är upphovet till girigheten. Men inte pengarna i sig, bara det sätt vi använder pengar på idag.
... vi kan skapa nya sätt att använda pengar som kan ersätta det gamla, som har motsatta karaktärsdrag. Resultaten skulle bli: överflöd inte brist, generositet inte girighet och hållbar utveckling inte förstörelse. Det som kännetecknar dagens pengar är ocker, eller som vi brukar säga, ränta. Det är denna ocker som är upphovet till rädslan och som driver kravet på ständig tillväxt.

En historia från Bernard Lietaers bok The Future of Money kan illustrera.
---
Once upon a time, in a small village in the Outback, people used barter (byteshandel) for all their transactions. On every market day, people walked around with chickens, eggs, hams, and breads, and engaged in prolonged negotiations among themselves to exchange what they needed. At key periods of the year, like harvests or whenever someone's barn needed big repairs after a storm, people recalled the tradition of helping each other out that they had brought from the old country. They knew that if they had a problem someday, others would aid them in return.

One market day, a stranger with shiny black shoes and an elegant white hat came by and observed the whole process with a sardonic smile. When he saw one farmer running around to corral the six chickens he wanted to exchange for a big ham, he could not refrain from laughing. "Poor people," he said, "so primitive." The farmer's wife overheard him and challenged the stranger, "Do you think you can do a better job handling chickens?" "Chickens, no," responded the stranger, "But there is a much better way to eliminate all that hassle." "Oh yes, how so?" asked the woman. "See that tree there?" the stranger replied. " Well, I will go wait there for one of you to bring me one large cowhide (kohud). Then have every family visit me. I'll explain the better way."

And so it happened. He took the cowhide, and cut perfect leather rounds in it, and put an elaborate and graceful little stamp on each round. Then he gave to each family 10 rounds, and explained that each represented the value of one chicken. "Now you can trade and bargain with the rounds instead of the unwieldy chickens," he explained.

It made sense. Everybody was impressed with the man with the shiny shoes and inspiring hat.

"Oh, by the way," he added after every family had received their 10 rounds, "in a year's time, I will come back and sit under that same tree. I want you to each bring me back 11 rounds. That 11th round is a token of appreciation for the technological improvement I just made possible in your lives." "But where will the 11th round come from?" asked the farmer with the six chickens. "You'll see," said the man with a reassuring smile.

Assuming that the population and its annual production remain exactly the same during that next year, what do you think had to happen? Remember, that 11th round was never created. Therefore, bottom line, one of each 11 families will have to lose all its rounds, even if everybody managed their affairs well, in order to provide the 11th round to 10 others.

So when a storm threatened the crop of one of the families, people became less generous with their time to help bring it in before disaster struck. While it was much more convenient to exchange the rounds instead of the chickens on market days, the new game also had the unintended side effect of actively discouraging the spontaneous cooperation that was traditional in the village. Instead, the new money game was generating a systemic undertow of competition among all the participants."
En verklig kontrast och ett verkligt alternativ till det gamla skuldbaserade penningsystemet presenterar Åsa Brandberg med sitt solidarsystem.

I sin bok "Pengar på planetens villkor" beskriver hon att konsekvenserna av den rådande ordningen är:

Instabilitet
Tillväxttvång
Kortsiktighet
Inkomstklyftor
Socialt förfall

Jämför sen följande med det tunga dystra budskap vi är vana vid:

"Empatin i samhället ökar när stress och ekonomisk ångest avtar. I solidarsystemet tvingas ingen arbeta, men systemet öppnar för altruism i stor skala, inte minst genom att människorna efter hand befrias från sitt bristtänkande och den girighet och rädsla som får näring i ett system byggt på krediter.
I snitt ca 40% av dagens konsumtionspriser består av företagens inbakade räntekostnader. Dessa osynliga utgifter upphör i ett kreditlöst system. Därför kan livslång basinkomst finansieras utan omvägen via skatter och bidrag. Då slipper vi administrationen och andra kostnader för rundgången av skattepengar som nu passerar banker i varv på varv medan ränta läggs på ränta. I stället för dagens bidrag och regleringar via skatter kan man själv bestämma när och hur man vill använda sin basinkomst, naturligtvis inom lagens och solidarsystemets ramar. Även ekobrott upphör i en ekonomi där pengar inte kan samlas upp.

Man behöver inte vara solidarisk för att gå med i systemet. men det ger en ny frihet att solidarisera sig med dem som idag slås ut. Världens fattigdom kan rätt och slätt avskaffas genom att byta ut ett utslagningssystem mot ett balanserat system med nollränta"

Man kan läsa mer om hur det fungerar här www.solidar.lir.be/HemSida

Helt orealistiskt säger säkert de flesta. Ja visst, för att vi är så tillvanda vid det rådande, destruktiva människoskapade systemet att vi tror att det är det enda möjliga, trots att vi ser konsekvenserna. Som en fågel som är uppfödd i en bur skulle avvisa en beskrivning av hur det är att flyga ute i det fria som helt orealistiskt.

När man tror att det är möjligt blir det möjligt!
Tydligen håller man på att starta ett försök med
solidarer på Gotland (låångt ner på sidan, 18 nov-08).


Av Stefan Andersson - 28 november 2008 19:51Fler bilder och videos från samma manifestationer
som i de två föregående inläggen. infiniteunknown.netAv Stefan Andersson - 26 november 2008 18:04


NU ÄR DET DAGS FÖR OSS OCKSÅ ATT VAKNA!
Rick Williams från manifestationerna den 22 november i USA mot de orättmätiga makthavarna. endthefed.usAv Stefan Andersson - 25 november 2008 18:40


Att döma av de personer Barack Obama tillsätter på betydelsefulla poster så kommer det inte att bli nån större förändring i USA. Men det finns också tecken på ett verkligt folkligt uppvaknande! Folk verkar ha fått upp ögonen och inser att roten till det onda finns i bank- och finansvärlden och att Federal Reserve inte verkar i medborgarnas intresse.

Det hölls tydligen manifestationer och tal den 22 november (se videon nedan) på flera håll där man krävde att makten över ekonomin och penningpolitiken skulle återföras till folket.
När nu en rektor på en Handelshögskola igår gick ut och sa att staten borde ta över Volvo och Saab och att det inte finns något empiriskt bevis för att det skulle vara någon nackdel att staten äger, det är bara ideologisk propaganda, så kanske förtrollningen kan vara bruten här också och fler kanske vågar sätta sig upp mot översteprästernas dekret att ALLT ska privatiseras.
Detta borde i allra högsta grad gälla en sån sak som skötseln av betalningsmedlen.
Från ett inlägg på Schysstekonomi:

"Betalningssystemet är en infrastruktur som borde ligga under demokratiskt ansvar.
Att det skall gå att flytta personer och gods på vägarna är ett ansvar som samhället har tagit på sig. Detta gäller däremot inte när det handlar om att flytta pengar. Det är en uppgift där ansvaret lämnats till privata intressen. Detta är orimligt. Det borde vara självklart att samhället ansvarade för att det finns ett betalningssystem som är öppet för alla.

När man köper en vara så kan leverantören räkna med att det finns ett väl fungerande transportsystem för godset. Det finns vägar, järnvägar och flygplatser som tillsammans bildar en infrastruktur i samhället. Denna är tillgänglig för alla och fungerar under samhällets demokratiska ansvar.
När man skall betala varorna, så finns det däremot inget motsvarande offentligt ansvar för att man kan flytta pengarna. Då är det privata aktörer – banker – som tillhandhåller detta. De bestämmer villkoren, och priserna, när man använder systemen. En grundläggande funktion, som är absolut nödvändig för att samhället skall fungera, ligger alltså utanför det gemensamma demokratiska ansvaret. Detta ger en enorm makt och en säker inkomstkälla till några få aktörer."


Richard Werner om centralbanker:

"Centralbankernas oberoende tillåter en liten grupp människor att bestämma hur stor den ekonomiska tillväxten ska bli, om det ska råda hög- eller lågkonjunktur, om priset på tillgångar ska stiga eller falla, om valutan ska förstärkas eller försvagas, om pengarna kommer att användas produktivt eller spekulativt, vilka som ska få nya pengar och därmed utnyttja begränsade resurser och om arbetslösheten ska öka eller minska, om företag ska gå i konkurs eller det ska bli en etableringsvåg."

Längre utdrag HÄR


Mannen på videon, som heter Kevin Zeese, säger:

"The Fed is not a government agency. It’s a disguise…The Fed is not of, by and for the people. It is of, by and for the banksters…End the Fed!"

Det finns 3 videoklipp till från liknande manifestationer HÄR

endthefed.us - endthefed.blogspot.comAv Stefan Andersson - 23 november 2008 20:08


Birger Schlaug i Stockholms Fria Tidning:


"Jag såg en intervju med en kvinna som fått ledigt från jobbet fram till jul, med full lön, på grund av att företaget fått färre order. Kvinnan klagade på att hon inte hade något att göra. För utan jobbet kunde hon inte sysselsätta sig.

Där har vi krisen! Ett samhälle där medborgarna inte kan fylla sin tid om de inte har ett lönearbete att gå till är ett samhälle i kris. Ett samhälle där målet är att ”skapa sysselsättning” till vuxna människor, som om de vore småbarn som måste sysselsättas, är ett sjukt samhälle därför att det reducerat medborgare till en identitet som lönearbetare."

Precis!
här ett tänkvärt citat ur Ellen Browns bok Bankerna och skuldnätet:

"Moderna skolböcker beskriver i allmänhet medeltiden som en tid av fattigdom, underutveckling och ekonomiskt slaveri, från vilken folket blev befriat först i och med den industriella revolutionen; men tillförlitliga tidiga historiker målar upp en helt annan bild. Thorold Rogers, en historiker på 1800-talet på Oxford, skrev att under medeltiden "kunde en arbetare skaffa alla nödvändigheter till sin familj för ett år genom att arbeta 14 veckor."...
" Resten av tiden arbetade några av männen för egen räkning; några studerade, några fiskade. Några hjälpte till att bygga katedraler....."

Det är illa ställt, vi är dresserade och hjärntvättade att tro att vi inte har rätt att finnas om vi inte går till en tvångsinrättning 8 timmar varje vardag.

Ett annat tecken på den misär vi befinner oss i är den torftiga nivån på debatten i media om finanskrisen. Igår i Ekots lördagsintervju sa Urban Bäckström (ursäkta det grova uttrycket) att det finns två system, antingen socialistisk planekonomi eller kapitalism. Det är patetiskt, om man inte vill ha det som under Stalin så är enda alternativet den vansinniga livs- och människofientliga cirkus vi lider under nu!

Ett avsnitt till från "Bankerna och skuldnätet"

"det amerikanska banksystemet, som en gång i tiden erbjöd produktiva lån till jordbruket och industrin, har idag blivit en gigantisk vadslagningsmaskin.
I december 2007 stod uppskattningsvis 681 biljoner dollar(1 biljon= 1000 miljarder) på spel i komplexa högrisksatsningar kallade derivat - tio gånger mer än den årliga produktionen av hela världsekonomin. De här satsningarna betalas av stora amerikanska banker och görs i huvudsak med lånade pengar skapade på en datorskärm.
Derivat kan och har använts till att manipulera marknader, plundra affärsrörelser och förstöra konkurrenters ekonomi."


Det var också ungefär så långt man kom i kritiken av det rådande systemet i söndagens 3 timmar långa P1-granskarsändning om krisen.
Ett par intressanta saker nämndes men togs inte upp närmare utan man hastade snabbt vidare. Det första var en svensktalande kvinna från Island som sa att folk demonstrerar regelbundet på gatorna mot IMF och regeringen.
Det andra var filmaren Roy Andersson som fick säga ett par meningar som hastigast, han påpekade att krisen är inbyggd i systemet som är ett ohållbart pyramidspel. Tänk om man hade haft någon kunnig kritiker som hade fått utveckla det!

Det är ett ynkligt krypande för de styrande ekonomistiska extremisterna som journalisterna i det som ska föreställa seriösa medier uppvisar.För fräscha ideér om en ny sund ekonomi klicka på knappen


Av Stefan Andersson - 21 november 2008 20:42


Högklassig underhållning om finanskraschen.Presentation

Fråga mig

1 besvarad fråga

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14 15 16
17 18
19
20 21
22
23
24
25 26
27
28 29 30
<<< November 2008 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ StAn med Blogkeen
Följ StAn med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se