Alla inlägg under december 2008

Av Stefan Andersson - 31 december 2008 05:57

På tal om Sydamerika, om Ecuadors beslut att förklara lån till utlandet som ogiltiga och mycket annat intressant som händer där, ett par intressanta artiklar. Den första från pdf-tidningen Pengar 3 (sid 23) ger lite perspektiv på skulder och vem som är skyldig vem.


"Mellan 1503 och 1660 skeppades, enligt officiella dokument, 185.000 kilo guld och 16 miljoner kilo silver från Latinamerika till Europa. Indianhövdingen Guaicaipuro Cuautemoc vill inte se européerna som plundrare, utan vill betrakta skeppslasterna med guld och silver som "det första av flera vänliga lån som Amerika beviljat för Europas utveckling".
I indianhövdingens brev till de europeiska statsmakterna, kräver han återbetalning. Han frågar inte efter 20%-iga räntor som bankerna i Nord kräver av Syd, utan endast en ”blygsam fast ränta på 10% per år över de senaste 300 åren”.
Och han vill ha återbetalningen i guld och silver, inte i dollar. Hövdingen konstaterar att den totala massan ädelmetaller blir större än jordklotets hela vikt. Brevet har en satirisk ton som framhäver det omöjliga i skulderna.
Nords skuld till Syd är lika oåterbetalbar som Syds skuld till Nord."


I svenska mainstreammedia gör man inte mycket för att balansera propagandabilden av Venezuelas Chavez som i det närmaste en diktator. Vad ska man kalla vårt styrelseskick? Kanske eu-krati, inte är det demokrati i alla fall.
I en lång artikel i The Nation med intervjuer med Chavez och Raul Castro ges tillfälle att lära känna dessa länder lite bättre. Chavez ser tydligen sig själv som socialdemokrat.


"What's the difference between you and Fidel?"
Chávez says, "Fidel is a communist. I am not. I am a social democrat. Fidel is a Marxist-Leninist. I am not. Fidel is an atheist. I am not. One day we discussed God and Christ. I told Castro, I am a Christian. I believe in the Social Gospels of Christ. He doesn't. Just doesn't. More than once, Castro told me that Venezuela is not Cuba, and we are not in the 1960s.

"You see," Chávez says, "Venezuela must have democratic socialism. Castro has been a teacher for me. A master. Not on ideology but on strategy." Perhaps ironically, John F. Kennedy is Chávez's favorite US president. "I was a boy," he says. "Kennedy was the driving force of reform in America." Surprised by Chávez's affinity for Kennedy, Hitch chimes in, referring to Kennedy's counter-Cuba economic plan for Latin America: "The Alliance for Progress was a good thing?" "Yes," says Chávez. "The Alliance for Progress was a political proposal to improve conditions. It was aimed at lowering the social difference between cultures." ...

"Mr. President," he said, "if Barack Obama is elected president of the United States, would you accept an invitation to fly to Washington and meet with him?" Chávez immediately answered, "Yes."


www.venezuelanalysis.com

handsoffvenezuela.wordpress.com
ANNONS
Av Stefan Andersson - 30 december 2008 04:49Från etc.se:

Norsk oro över FRA
08-12-16
FRA-lagen ger Försvarets radioanstalt rätt att övervaka all datatrafik som passerar Sveriges gränser. Det betyder att lagen direkt påverkar många surfande norska medborgare samt företag, med tanke på svenska servrar slussar en stor del av internettrafiken till och från Norge.
Oacceptabelt, tycker Venstres partiordförande Trine Skel Grande.
– Regeringen måste snarast ta kontakt med svenska myndigheter för att ge uttryck för norsk oro för norska medborgares rättssäkerhet och personskydd i samband med FRA-lagen.
Hon vill dessutom att regeringen ska pröva om Sverige ska anmälas till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, i och med att FRA-lagen eventuellt kränker människorättskonventionens bestämmelse om rätt till att privatliv och brevkommunikation ska respekteras.ANNONS
Av Stefan Andersson - 28 december 2008 05:21

Naturligtvis är varje dag som går en dag för mycket med den regering Sverige olyckligtvis drabbats av. Men annars är det på tiden att vi slutar (i alla fall för ett tag) att låtsas som att det handlar om höger eller vänster.
Det senste halvåret sedan jag började få upp ögonen för den dolda bankeliten och dess makt har min bild av USA ändrats en hel del, den ondsinta makten har sitt ursprung minst lika mycket i Europa. Dessutom tycker jag att det i USA finns mycket mer motstånd mot makten och fler förslag på radikala lösningar. Från t.ex David Korten, Richard Cook, Ellen Brown för att nämna några.
Vad som är mer relevant att tala om än höger eller vänster är det som Ellen Brown kallar det engelska eller amerikanska systemet.
Det engelska är det rådande med en dold bankelit som kontrollerar länderna genom att ha kontroll över pengautgivningen.
Det amerikanska, att en suverän demokratisk stat själv ger ut pengarna, som när Lincoln gav ut sina greenbacks, vilket gynnar folket och inte en priviligierad bankelit.


Nedanstående utdrag ur Ellen Browns Bankerna och skuldnätet handlar om Tyskland på 30-talet, då landet befann sig i en hopplös situation efter första världskriget.
(Fiat-pengar - pengar som förklaras som lagligt betalningsmedel av regeringen,
utan uppbackning av guld eller annat.)


Ur Bankerna och skuldnätet av Ellen Brown sid 220-221:

Det tyska folket var i en sådan desperat knipa att de överlämnade kontrollen över landet till en diktator, och i och med det så avvek de uppenbart från det "amerikanska systemet", vilket förutsatte ett demokratiskt styrt samhälle. Men enväldig auktoritet gav verkligen Adolf Hitler någonting som de amerikanska greenback-anhängarna bara kunde drömma om - total kontroll över ekonomin. Han var i stånd att testa sina teorier, och han bevisade att de fungerade. Precis som för Lincoln, var Hitlers val att antingen underkasta sig totalt skuldslaveri eller skapa sina egna fiat-pengar; och precis som Lincoln valde han fiat-lösningen. Han genomförde en plan med offentliga arbeten enligt de riktlinjer som föreslagits av Jacob Coxey och greenback-anhängarna på 1890-talet. Projekt som öronmärkts inkluderade översvämningskontroll, reparation av offentliga byggnader och privata bostäder, och byggandet av nya hus, vägar, broar, kanaler och hamnanläggningar.
Den projekterade kostnaden för de olika projekten fastsattes till en miljard enheter av den nationella valuta. En miljard icke inflationsskapande växlar kallade Labor Treasury Certificates gavs ut då mot denna kostnad. Miljoner människor sattes i arbete i dessa projekt, och arbetarna betalades med dessa Treasury Certificates. Arbetarna spenderade dessa växlar på varor och tjänster, vilket skapade jobb för mer människor. Växlarna kallades MEFO-växlar, eller ibland "Feder-pengar". De var i själva verket inte skuldfria; de gavs ut som obligationer, och regeringen betalade ränta på dem. Men de cirkulerade som pengar och de kunde förnyas på obestämd tid, och de undvek behovet av att låna från internationella långivare eller att betala av internationella skulder.

Inom två år var arbetslöshetsproblemet löst och landet var åter på fötter. Man hade en solid, stabil valuta och ingen inflation, vid en tidpunkt då miljoner människor i USA och andra västländer fortfarande var arbetslösa och levde på socialbidrag. Tyskland lyckades till och med återställa utlandshandeln, även om man förvägrades utländsk kredit och stod inför en ekonomisk utlandsbojkott. Man gjorde detta genom att använda ett bytessystem; utrustning och råvaror byttes direkt med andra länder, vilket därmed kringgick de internationella bankerna. Detta system med direkt byte genomfördes utan skuld och utan handelsunderskott. Tysklands ekonomiska experiment, liksom Lincolns, var kortlivat; men det lämnade några bestående minnesmärken om sin framgång, inklusive den berömda Autobahn, världens första omfattande supermotorväg.

Enligt Stephen Zarlenga i The Lost Science of Money, uppenbarades lösningen med fiat-pengar för Hitler när han av den tyska arméns underrättelsetjänst blev anvisad att bevaka det Tyska arbetarpartiet efter första världskriget. Han besökte ett möte där Gottfried Feders uppfattningar lades fram, vilket gjorde ett djupt intryck på honom:

"Grunden för Feders idéer var att staten skulle skapa och kontrollera dess penningmängd genom en nationaliserad centralbank snarare än att låta skapa den genom privatägda banker, till vilken ränta skulle behöva betalas. Utifrån denna uppfattning drogs slutsatsen att finansväsendet har förslavat befolkningen genom att bemäktiga sig nationens kontroll över pengarna."

Zarlenga spårar idén att staten borde skapa sina egna pengar till tyska teoretiker som uppenbarligen hade studerat den tidigare amerikanska greenback-rörelsen.
Där Feder och Hitler avvek från de amerikanska greenback-anhängarna var i att likställa finansiärerna som hade förslavat befolkningen med den etniska rasen hos de framstående bankirerna för dagen. Resultatet skulle komma att uppmuntra en våg av antisemitism som förmörkade Tyskland och svärtade ner dess ledares namn. Greenback-anhängarna på 1800-talet såg klarare vem den verkliga fienden var - inte en etnisk grupp utan ett finansiellt system, ett som överförde makten att skapa pengar från folkets kollektiva massa till en privat bankelit. De fruktansvärda brotten mot mänskliga rättigheter som Tyskland föll ned i kunde ha undvikits genom ett striktare fasthållande vid det "amerikanska systemet", vilket kvarhöll makten hos folket själva.
Medan Hitler tydligt förtjänade den smälek som överöstes honom för hans senare militära och rasistiska angrepp, så var han enormt populär hos det tyska folket, åtminstone under en tid. Zarlenga menar att detta berodde på att han tillfälligt räddade Tyskland från engelsk ekonomisk teori - teorin att pengar måste lånas mot guldreserver hos en privat bankkartell snarare än ges ut direkt av staten. Återigen, anledningarna till krig är komplexa; men Zarlenga gör anspråk på en som inte påträffas i historieböckerna:

"Kanske [Tyskland] förväntades att låna guld internationellt, något som skulle ha inneburit extern kontroll över dess inhemska handlingsprinciper. Dess beslut att använda alternativ till guld, skulle innebära att de internationella finansiärerna skulle vara oförmögna att utöva denna kontroll genom den internationella guldstandarden, [...] och detta kan ha lett till att istället kontrollera Tyskland genom krigföring."


Det är så att hela ens världsbild rämnar, här kommer helt nya ingredienser in om bakgrunden till andra världskriget!

Att Tysklands mycket lyckade försök med egna pengar skulle kunna vara ett hot mot dessa bankintressen då andra skulle kunna följa deras exempel!
Men om det var bankirerna som låg bakom krigsutbrottet,... det var ju Hitler som angrep Polen?

Från Ekonomisk Demokrati:


För på 1930-talet då dels,
1. social credit rörelsen vuxit sig så stark att den t.o.m röstades igenom i representanthuset i USA, och
2. dels de nationella räntefria finanslösningara i Tyskland visade sig överlägsna allt annat..
..beordrade bankirerna KRIG.

Och kriget tog kål på både social credit-rörelsen och det tyska undret.


Från Palanthiren:

"En fraktion inom den brittiska finansoligarkin, London City bankirer, vilken dominerar det mesta av världens finans, bank och råvarubolag, tror sig uppenbarligen kunna gå segrande ur en total kollaps av världens ekonomi, och vidare ett möjligt eventuellt euroasiatiskt storkrig."

Jag önskar verkligen att fler och fler människor världen över blir medvetna om den dolda makten, och vägrar ställa upp på deras hetsande av folken mot varandra.
Av Stefan Andersson - 25 december 2008 15:52


Har översatt några intressanta kommentarer från Ellen Brown's blogg:

"Det är otroligt att inse att fractional reserve banking, den medeltida svindeln, pengar skapade ur intet mot ränta på ränta, fortfarande utgör basen för vår ekonomi - det är helt enkelt pinsamt."


Men Kina verkar vara ett av få länder som lyckats hålla de internationella bankirerna borta. Där kan landet själv bestämma hur man skapar sina pengar. Det verkar som att man rätt bekymmerslöst bara trycker upp en massa pengar, räntefria, till diverse projekt. Man förväntar sig inte att skulderna ska betalas tillbaka utan dessa avskrivs under vissa omständigheter, om jag förstått det rätt. Och så länge man för pengarna skapar reella värden så är det väl inget fel med det.
Skillnaden mot väst är kanske att här skapas också en massa pengar men på dessa ska betalas ränta till en privat priviligierad elit, och dessutom används pengarna mest till destruktiv spekulation.
Tydligen håller Kina på att sätta igång en massiv satsning på inhemsk infrastruktur nu.

" Förhoppningsvis kan den pågående krisen göra det möjligt för Kina att förändra spelets regler, kanske med hjälp av allierade som Mahatir's Malaysia.
Det skulle vara en sjutusan till ironi om den "fria världen" skulle behöva bli räddade från bankkartellen av despotiska regimer i Mellan Östern och Folkrepubliken Kina, men om våra valda politiker inte är kapabla att komma åt Wall Street och The City of London kanske öst måste göra jobbet."

En annan kommentar:

"Jag tänker ofta på Ellens exempel att starta en bank med 1000 dollar och skapa 90 000 dollar i fractional reserve-lån som nyckeln till banksystemet eller det medeltida bedrägeriet. Det verkar som att vår ekonomi nu som ett 400 år gammalt pyramidspel i sina sista stadier handlar om 5% verkliga varor och tjänster och 95% kasinotransaktioner.
Varför skulle vi inte kunna förklara alla fractional reserve-lån som ogiltiga och ge allmän amnesti åt alla personliga skulder.
För 98% av befolkningen skulle det vara en lättnad - 2% skulle skrika i högan sky eftersom de skulle förlora enorm makt och rikedom. Det skulle vara bankirer och globala kasinoaktörer, men bankerna är bankrutt ändå, så de kunde stänga igen och öppna nästa dag och ge lån med ärliga statligt utgivna pengar och utan att praktisera fractional reserve banking. Med andra ord skulle de också vara befriade från skulder.
Så länge som pengar som skapas används till verkliga projekt som kan tillfredställa en etisk affärsmodell skulle det finnas alla möjligheter för en ny sorts ekonomi. Plötsligt kunde vi börja bygga en massa miljöriktiga projekt för el mm.
Och vi skulle ha vaknat upp från fractional reserve-mardrömmen.
Eftersom den absoluta majoriteten av befolkningen skulle vinna på detta skulle det inte behöva bli en våldsam revolution. Precis som problemet skapades med ett pennstreck kunde det raderas med ett pennstreck."

"I ovanstående scenario gör jag en skillnad på personlig skuld ( inklusive personliga affärsskulder) och den enorma skuld som skapats av de globala penningkasinoaktörerna. Jag förstår att det skulle radera värdet på 95% av finansekonomin men det är bara ett globalt gift ändå. Vi skulle sen ha återvänt till en ekonomi som grundas i en verklighet som inte förvrängs av den sk storfinansen - ( som att lägga en silverbit i en magisk spegelbox och sen sälja dess hundratals reflextioner som om de var verkliga också.)"

Att länder som Kina som klarat sig undan bankkartellen ska visa vägen om dom står kvar medan de flesta andra ekonomier rasar, att dom visar att alternativ är möjliga, intressant. Även i Sydamerika gör man allt för att bli fria från de internationella bankirerna.Ecuadoring:


"Den 20 november varnade Correa för att Ecuador avsåg att inte betala utlandsskulden, eftersom den är "illegitim, korrupt och illegal" detta enligt de slutsatser som denna dag drogs av Kommissionen för en fullständig granskning av de offentliga krediterna (CAIC), som regeringen hade satt samman i juli 2007 för att genomföra revisionen. CAIC, som består av respekterade internationella ekonomer och juridiska experter, kom fram till att utlandsskulden mellan 1976 och 2006 fungerat som en illegitim och illegal plundringsmekanism. Den steg från 16 miljoner dollar 1976, till 4,2 MILJARDER dollar 2006, trots att man netto fört över 7,1 miljarder dollar i räntebetalningar under denna 30-årsperiod."


Ecuadors tysta skuldrevolution


Ellen Brown´s bok på svenska.
Av Stefan Andersson - 19 december 2008 09:27


Det finns en alldeles utmärkt pdf-fil att ladda ner från www.jak.se, som förklarar varför vi sitter i klistret som vi gör och vem eller vilka som i praktiken styr Sverige, och vad man ska göra åt det.


"Penningsystemet kräver hela tiden en högre konsumtion, eftersom
hur mycket det än köps så är det för lite. I relation till vad producenterna önskar, skapas det en underkonsumtion. Å andra sidan skapar samma konsumtion en allt orimligare överkonsumtion med hänsyn till de ekologiska resurserna.

Företagens ansträngningar för att ständigt öka produktionen av varor och tjänster, blir på nationell nivå en fråga om ekonomisk tillväxt. Eftersom tillväxten anses vara det enda sättet att minska bristen på pengar är uppslutningen i samhället stor kring denna målsättning.
Ju mer företagen kan höja produktionen, desto bättre för den ekonomiska tillväxten i landet.
Bankerna å sin sida kan understödja denna utveckling genom att öka sin utlåning. Detta växelspel mellan kreditgivare och kredittagare gör att ekonomin fastnar i en expansionsfälla.
Samhället hamnar i ett krav på ständigt ny kredit, som i sin tur kräver ständigt högre intäkter från produktion och service, som därmed också betyder ett krav på en evig ekonomisk tillväxt.

Tyvärr är denna målsättning om en så hög ekonomiskt tillväxt som möjligt inte förenligt med en hållbar utveckling. En ekonomisk tillväxt står i konflikt med de termodynamiska lagarna och detta faktum blir tydligare ju mer tillväxten är beroende av ökad skuldsättning och överproduktion.

Den grundläggande penningbristen i samhället kommer aldrig att kunna lösas på ett tillfredställande sätt genom mer produktion eller med högre ekonomisk tillväxt. De förbättringar som kan uppnås på det sättet kommer på något vis att bli tidsmässigt eller geografiskt begränsade p.g.a de ramar som jordens ekologiska system sätter. Det finns bara en framkomlig väg om man ska gå till botten med problematiken och det är att reformera själva penningsystemet."


En av punkterna i författarens sammanfattning:
" Problemen med det privata skapandet av pengar kan lösas genom att se till att pengarna i stället skapas av en demokratisk offentlig myndighet. Genom ett statligt monopol på utgivningen kan penningmängden anpassas efter samhällets behov samtidigt som vinsterna från utgivningen blir offentliga i stället för privata."

Denna skrift borde kunna utgöra underlaget för en strategi för ett friskare Sverige, frågan den behandlar är grunden för allt annat så detta är vad som måste åtgärdas.


Direktlänk för nedladdning: http://jak.aventus.nu/download/Uppsatser/Den_svenska_valutan.pdf

Finns på: www.jak.se/ - kurser mm - uppsatser -
Är den svenska valutan anpassad för en långsiktigt hållbar utveckling? - vilka brister finns och hur kan de åtgärdas?

Av Stefan Andersson - 17 december 2008 15:06


Vill visa mitt stöd och tacka Muntather al-Zaidi, journalisten som kastade sina skor på George Bush. Han gjorde det åt miljoner eller miljarder människor världen runt.

Videon på händelsen finns att se på etc.se


Risken är dock att han får djurrättsaktivister på sej för att han jämförde Bush med en hund.


Delta i aktionen, skicka in en bild på dina skor!Av Stefan Andersson - 16 december 2008 14:49


Vill tipsa om några mycket insiktsfulla och välbehövliga artiklar med tanke på nivån på debatten om ekonomin. Från högerhåll menar man att det rådande systemet är i grunden sunt kanske det behövs lite strängare "trafikregler", eller försöker man desperat med nånting som att någon gjorde en osjälvisk handling för många år sen och det är sviterna av det vi får dras med nu! Men även från vänsterhåll saknas en ordentlig och insiktsfull kritik av systemet, man kräver bara lite större hänsyn till de sämst ställda.


Tomas Greco inleder sin artikel med att på ett bra sätt sammanfatta krisläget.


"De senaste månaderna har vad som kallas "den värsta finanskrisen sedan den Stora Depressionen" uppenbarat sig.
De lärda har haft mycket att skriva och prata om medan de intervjuar myndighetspersoner, frågar ut "experter",
och spekulerar om orsaker. Många pekar på avsaknad av regleringar och felaktiga tillvägagångssätt, men i stort sett ingen
pekar på det tokiga sätt som dagens penga- och banksystem är uppbyggt.
Är det ett system som är omöjligt att rädda och som är döende, eller körs det med flit i botten för bereda plats åt
ett annat som i än högre grad ska föra över makt och rikedom åt ett litet fåtal?"


Richard Cook´s långa inlägg måste läsas av alla!

Ett par utdrag:

"There is not a single academic or popular economist writing today who admits that the international empire of usury we have been watching collapse is a qualitatively different phenomenon from anything seen before and that it has nothing to do with any of the concepts we are so familiar with such as democracy, economics, or even capitalism. A better concept might be one drawn from medicine—what we are seeing is a rapidly metastasizing case of terminal cancer. The host of this cancer is the population of the U.S., and the cancer of debt is deadly. The progressive prescriptions of people like Stiglitz and Krugman, and even those of president-elect Barack Obama, are like offering a pair of crutches to a cancer patient so ill he can no longer even stand up."
...
"The economic geniuses who write for newspapers like the Washington Post or give advice to the Federal Reserve have come up with solutions like slashing Social Security and Medicare benefits or selling more U.S assets to creditor nations like China. They refuse to propose the obvious, which is that the debt must be written off as soon as possible and the monetary system changed to prevent further debt to be accumulated. Nor do they realize that debt; i.e., credit, should be viewed solely as a means of generating working capital, not a permanent millstone around the neck of humanity."

...

"To overcome today’s tragedy requires a political revolution to remove the bankers from power. Today they control the political process in the U.S and around the world. They control the powerful intelligence agencies of the Western nations. They control international agencies such as the International Monetary Fund and the World Trade Organization. They also control the Western military machine, with NATO now being sworn to protect Western “neoliberalism,” which means the bankers’ empire."
Ett viktigt inlägg på gaianeconomics.blogspot.com :

Börjar så här:

"I was recently commissioned to answer some questions about where on earth the government is getting all of this money from..."

Och slutar så här:

"Without control of finance how can a government claim to be sovereign? And how can we imagine we live in democracies?"

En annan av de engelska monetary reform-experterna, Sabine McNeill har
startat en ny blogg:

moneyasdebt.wordpress.com
Av Stefan Andersson - 15 december 2008 15:13


Ett par tänkvärda saker från en intressant blogg:

moneyaswealth.blogspot.com


Huh?
Why do we borrow money from banks, to give that money back to banks in the form of a "bailout" - so that we can "free up the credit markets", so that people can borrow some money from the banks, and then pay it all back to the banks, plus interest?

__________________________________________
Let's suppose that you have 10 people in a room and that each of these people has ten 1 dollar bills - that's $100. They can buy, sell and trade and seem to have enough money. Some may have a few dollars more, but there is enough to go around - the money supply is adequate for commerce.

Now, imagine adding 10,000 people to that room. Would there be a shortage of money? Of course; $100 is not enough money for 10,000 people to conduct their business.
Now, suppose that the 10,000 people work very hard, 20 hours per day and that they produce multiplied truckloads of wealth - good products that everyone can use. How much money is there in the room?
Still $100.
Work does not increase the money supply.Producing wealth, sometimes referred to as "production", does not increase the money supply.
In today's system, only borrowing increases the money supply.Presentation

Fråga mig

1 besvarad fråga

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2008 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ StAn med Blogkeen
Följ StAn med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se