Alla inlägg under januari 2009

Av Stefan Andersson - 30 januari 2009 05:44


Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar har tagit slut!
Det är verkligen så, all propaganda vi blivit matade med håller på att avslöjas.

En av de minst ifrågasatta "sanningarna" är väl den om att staten gav ut för mycket pengar i Tyskland på 20-talet och orsakade hyperinflation, det finns all anledning att ifrågasätta mainstreamversionen även av detta.


Från Ellen Browns bok Bankerna och skuldnätet:

"Wiemarrepublikens finansiella kris började med de förkrossande krigsskadeståndsbetalningar som pålades den vid Versaillesfördraget. Hjalmar Schacht, som var delegat med ansvar för valutafrågor för republiken, klagade:

"Versaillesfördraget är en modell av genialiska mått och steg för den ekonomiska förstörelsen av Tyskland. [...] [R]iket kan inte hitta något sätt att hålla sitt huvud ovanför vattenytan annat än genom den inflationsdrivande utvägen att trycka banksedlar."

Det var vad han sa till en början; men Zarlenga skriver att Schacht övergick i sin bok The Magic of Money från 1967 till att tala klarspråk, på tyska, med några verkligt anmärkningsvärda medgivanden som omintetgjorde den "accepterade visdomen" som det finansiella samfundet har förkunnat om den tyska hyperinflationen". Schacht avslöjade att det var den privatägda Reichsbank, inte den tyska staten, som pumpade in ny valuta i ekonomin. Precis som Federal Reserve i USA, stod Reichsbank under uppsikt av statliga tjänstepersoner men drevs för privat vinning. D-markens dramatiska devalvering började strax efter att Reichsbank blev "privatiserad", eller överlämnad till privata investerare. Det som drev inflationen under kriget in i hyperinflation, sa Schacht, var spekulation av utländska investerare, som blankade D-marken och satsade på dess sjunkande värde. Kom ihåg att vid blankning, lånar spekulanter någonting de inte äger, säljer det, och sedan "täcker" det genom att köpa tillbaka det till ett lägre pris. Spekulationen i den tyska D-marken var möjlig därför att Reichsbank hade massiva mängder valuta tillgänglig för utlåning. D-mark som skapades på begäran och lånades ut mot en lönsam räntesats för banken. När Reichsbank inte kunde hålla jämna steg med den omättliga efterfrågan på D-mark, tilläts andra privata banker att också skapa dem ur tomma intet och låna ut dem mot ränta.

Enligt Schacht, var inte bara staten oskyldig till Weimarrepublikens hyperinflation, utan det var staten som fick katastrofen under kontroll. Reichsbank sattes under strikt reglering, och snabba korrigerande åtgärder togs för att eliminera utländsk spekulation genom att undanröja den lätta tillgången till lån av pengar som är skapade av banker. Hitler fick sedan tillbaka landet på fötter igen med sina MEFO-växlar som gavs ut av staten.
Schacht ogillade i själva verket de nya pengarna som gavs ut av staten och blev till slut avskedad som chef för Reichsbank när han vägrade att ge ut dem, något som kan ha räddat honom vid Nürnbergprocessen. Men han erkände i sina senare memoarer att Feders teorier hade fungerat. Att tillåta staten att ge ut de pengar den behövde hade inte producerat den prisinflation som förutsågs av klasssisk ekonomisk teori. Schacht antog att detta berodde på att fabrikerna stod oanvända och människor var arbetslösa. I det fallet höll han med Keynes: när resurserna fanns tillgängliga för att öka produktiviteten, ökade inte priserna när man lade till pengar i ekonomin; det ökade antalet varor och tjänster. Tillgång och efterfrågan ökade samtidigt, vilket lämnade priserna opåverkade.
Dessa avslöjanden ställer de ökända hyperinflationerna i modern historia i en annan dager...."


Mer ur boken om Tysklands ekonomi på 30-talet - amerikanska eller engelska systemet -

Det kan inte finnas någon mer sensationell, aktuell och angelägen bok än Ellen Browns Bankerna och skuldnätet. Kan beställas HÄR, för 188 kr har man den i brevlådan om ett par dar.


Från money as wealth:

Hyperinflation - the biggest cause is too much debt, not too much money.

Between January and November 1923 the interest rate in Weimar Germany jumped from 19% to 900%. You think people have to raise their prices to pay their debts when interest rates are climbing that fast?
It wasn't that the government was "printing" too much money - it was that the interest on the debt was crushing people and businesses.
They found it necessary to raise their prices daily, sometimes hourly, in order to afford to pay the loans that they had.

Q: Why is it that everyone seems to know the same story about a wheelbarrow full of money to buy a loaf of bread, but not 1 in a 10,000 knows how money is created and the effects of borrowing at interest?
A: I'll have to let you decide.

Läs även Per Almgrens artikel i Stockholm Fria Tidning från i somras om inflation och ränta, en ekonom som har mod och kurage att tänka själv.

ANNONS
Av Stefan Andersson - 27 januari 2009 09:51


"– Varje gång vi går in i lågkonjunktur och kris så tycker jag att saken gör sig påmind, att det kanske hade varit bättre att vara med i ett valutasamarbete än att stå utanför, säger Anneli Hulthén, socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg, i Ekots Lördagsintervju."


Var har hon fått idéen ifrån att gå ut med detta nu?
Jag skulle gärna vilja veta om någon "expert" utövat någon sorts
påtryckning.
Att hon vet vad det är hon förespråkar finner jag helt uteslutet.
Hon är väl som nästan alla politiker hjärntvättad av de ekonomistiska mullorna.


Har krisen något att göra med att vi inte är med i EMU?
Vilka länder som är med är lyckliga för det?
Den franska vänstern pratar om "l'euro dictature capitaliste" , från den här artikeln, telegraph.co.uk , som jag hoppas att Anneli Hultén läser.


Även om det skulle vara så att i ett visst läge det skulle finnas något litet argument för så är det av yttersta vikt att inte den sista spillran av självständighet också lämnas över till finansdiktaturens herrar.


En av de viktigaste sakerna vi måste lära oss nu när den gamla bluffen rasar:
DEN SOM HAR KONTROLL ÖVER VALUTAN I ETT LAND ÄR DEN SOM HAR DEN VERKLIGA MAKTEN!
Och det är inte staten under demokratisk kontroll som har det som förmodligen de flesta tror, utan privata bankkarteller!


Reginald McKenna, Chairman of the Board of the Midland Bank, and former Chancellor of the Exchequer, said:
"I am afraid that the ordinary citizen will not like to be told that banks can and do create money...
And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hands the destiny of the people".

Se också 2 inlägg på Sunda pengar om EMU - 1 och 2

Ett av mina tidigare inlägg - eurokampanj


Och framför allt måste alla läsa följande artikel innan man knystar något om EMU!

MONETARY REFORM NOT MONETARY UNION (EMU)

ANNONS
Av Stefan Andersson - 24 januari 2009 17:07


En kort video med Byron Dale (fler på hans youtube-kanal)som liksom förra inlägget handlar om vad pengar är. Från wealthmoney.org

Av Stefan Andersson - 24 januari 2009 05:14


Det är mycket man behöver lära om, avprogrammera sig, nu när den manipulerande sekten vi i stort sett alla styrts av är avslöjad, har havererat, och vi får börja tänka själv.
Hur många har t.ex detta faktum klart för sig?

ALLA PENGAR ÄR SKULD. VI ANVÄNDER SKULDER SOM BETALNINGSMEDEL.

Vad det får för konsekvenser, att använda skulder som pengar som ges ut av privata intressen mot ränta, har vi sett.

sunda pengar:

"När en bank skapar ett lån så ökar bankens depositioner med storleken av lånet. Det betyder att lån är likställt med sparande. Det är fullständigt omöjligt att ha sparande som inte motsvaras av lån någon annanstans i banksystemet. Moralister som pratar om ”real savings” och mindre skulder vet inte vad de pratar om. Det är fullständigt omöjligt att uppnå i dagens system."
tankar om pengar:

"I ett skuldbaserat penningsystem skapas pengar genom att folk sätts i skuld. Den s.k tillväxten bygger således på att allt fler skuldslavar kan sugas in i systemet för att betala avkastningen till de i toppen som parasiterande lever på att pengar skapar pengar (egentligen skuld skapar skuld). Men detta har en gräns då inte fler finns att skuldsätta. Vi har nått den gränsen. 1% av världen äger 80% av all rikedom. 99% av världens befolkning har 20% att dela på när pengaskaparna (skuldskaparna) fått sitt.. Vi behöver ett penningsystem där inte privata intressen skapar pengar (skuld) från ingenting. Vi behöver ett penningsystem där pengar inte är lika med skuld (varje tillgång motsvaras av motsvarande skuld)."
George Monbiot i guardian.uk:
"I Russell Hoban's novell Riddley Walker letar överlevande från en kärnvapenkatastrof bland spillrorna efter nyckeln för att återskapa sin förlorade civilisation. Det slutar med att de tror att svaret är att återuppfinna atombomben. Jag kom att tänka på detta när jag läste regeringens nya plan för att komma tillrätta med finanskrisen. Den syftar till att få bankerna - på skattebetalarnas bekostnad -att börja låna ut pengar igen, på samma nivåer som 2007.
Var det inte detta som orskade problemet för det första? Är sanslös utlåning verkligen lösningen på en kris som orsakats av sanslös utlåning?

Ja, jag vet att utan pengar blir det inga affärer, och utan affärer blir det inga jobb. Jag vet också att det allra mesta av pengarna i cirkulation har, genom fractional reserve banking, givits ut som skuld. Det betyder att man inte kan lösa ett problem (brist på pengar) utan att skapa ett annat (ett berg av skuld). Det måste finnas ett bättre sätt.
...
I sin bok The Future of Money, påpekar Lietaer - som regeringen gjorde igår - att i situationer som vår nuvarande stoppas allt för att det saknas pengar. Men han förklarar också att det inte finns någon anledning till att dessa pengar ska ha den form och den benämning dom har nu eller att de ska ges ut av bankerna. Pengar består av "en överenskommelse inom ett samhälle att använda något som betalningsmedel". Detta betalningsmedel kan vara vad som helst, så länge som alla som använder det litar på att andra känner till dess värde.
...

Jamie Lerner, borgmästare i Curitba i Brasilien, fick 1971 igång stadens ekonomi och löste två stora sociala problem genom att ge ut en valuta i form av bussbiljetter. Folk tjänade dessa genom att sortera avfall, man fick på så sätt gatorna rena och fick möjlighet att resa dit där arbeten fanns. Insatser som denna hjälpte till att göra Curitba till en av Brasiliens rikaste städer."

Av Stefan Andersson - 20 januari 2009 06:59


En ny bok av David Korten! Han ger sin bild av läget och vad som behöver göras. Kommer ut i dagarna. Från davidkorten.org : (min översättning)


Agenda för en ny ekonomi:
Från fantomvälstånd till verkligt välstånd

Dagens ekonomiska kris är den värsta sen den stora depressionen. Men, som David Korten visar, de åtgärder som vidtas, som att hälla miljardtals dollar över de Wall Street-institutioner som skapade den, hjälper inte för att rätta till ett ekonomiskt system som har havererat. Det är som att försöka bota cancer med plåster. Och den finansiella kollapsen som det nu fokuseras på i media är bara toppen av ett isberg. Systemets sociala och miljömässiga misslyckande är kanske ännu mer destruktivt.Korten identifierar de djupare orsakerna till haveriet: Wall Street-institutioner som till perfektion utvecklat konsten att skapa fantom-"rikedom" utan att producera något av verkligt värde. Dess stora aktörer sysslar med spekulativ handel, att skapa skuldpyramider och fientlig utlåningverksamhet. Den framgång de syntes ha med detta skapade en ekonomisk hägring som fick oss att tro att ekonomin expanderade exponentiellt, även om vårt ekonomiska, sociala och naturliga kapital eroderade och de flesta människorna fick kämpa allt hårdare för att få det att gå ihop.

Vi ska inte sätta vårt hopp till spekulationsekonomin, säger Korten, utan till den produktiva ekonomin, som skapar ett verkligt välstånd av verkliga resurser för att tillfredställa verkliga behov. Han föreslår en agenda för hur man ska befria den produktiva ekonomins företagsamhet och energi från spekulationsekonomins dödliga grepp och få till stånd en en ny sorts ekonomi - lokalt förankrad, samhällsinriktad som vill skapa ett bättre liv för alla, inte bara öka vinsterna. Det krävs ett modigt nytänkande och nya sätt att mäta ekonomisk framgång, nya sätt att organisera våra finansiella system, och det krävs en förändring av sättet varpå vi skapar pengar.The 42-minute video on the front page of End the Fed is an excellent history of the US system.Av Stefan Andersson - 15 januari 2009 15:55


Dennis Kucinich i amerikanska kongressen:


...."The banks have been permitted to pyramide debt out of sight, we have bailed them out and the government and the corporate state became one and the same. The wealth of the nation has been accelerated upwards.
We are moving from industrial capitalism to feudal capitalism where the rich get richer and where 10 millions Americans are out of work, 10 millions Americans face loss of their homes and American manufacturing jobs are in danger.
We have to take control on our money system, put the Federal Reserve under Treasury and the Fractional Reserve system. We don't have to borrow money from banks putting ourselves deeper in debt, we can create the money, spend it into cirkulation for jobs, healthcare, education and infrastructure.
Troughout history those nations has prospered which have had control of their monetary system, and I'm gonna be introducing legislation to help affect exactly that.
"En kort video (1min22sek) med ovanstående tal - HÄR


Vem lägger motsvarande förslag i vår riksdag?
Se Birger Schlaugs blogg och jämför hur mycket nytänkande och nydanande som kom fram i partiledardebatten i veckan! INGENTING!

Har nyligen hittat två sidor som på ett bra sätt förklarar det Kucinich talar om - att ha kontroll över sitt penningsystem.(Båda på engelska).
Money and Debt

wealthmoney.org


Av Stefan Andersson - 14 januari 2009 14:31


Från globalresearch.ca:


Unusually Large U.S Weapons Shipment to Israel: Are the US and Israel Planning a Broader Middle East War?

by Michel Chossudovsky


A very large delivery of US weaponry to Israel consisting of 3,000 tons of "ammunition" is scheduled to sail to Israel. The size and nature of the shipments are described as "unusual":

"Shipping 3,000-odd tons of ammunition in one go is a lot," one broker said, on condition of anonymity.

"This (kind of request) is pretty rare and we haven't seen much of it quoted in the market over the years," he added.

"Shipping brokers in London who have specialized in moving arms for the British and U.S military in the past said such ship charters to Israel were rare. (Reuters, Jan 10, 2009)

The Pentagon has entrusted a Greek merchant shipping company to deliver the weapons to Israel:

"The U.S is seeking to hire a merchant ship to deliver hundreds of tons of arms to Israel from Greece later this month, tender documents seen by Reuters show.

The U.S Navy's Military Sealift Command (MSC) said the ship was to carry 325 standard 20-foot containers of what is listed as "ammunition" on two separate journeys from the Greek port of Astakos to the Israeli port of Ashdod in mid-to-late January.

A "hazardous material" designation on the manifest mentions explosive substances and detonators, but no other details were given.(Ibid)

It is worth noting that a similar unusually large shipment of US ordinance to Israel was scheduled in early December:

"Tender documents indicate that the German ship hired by the US in early December also carried a massive cargo of weapons that weighed over 2.6 million kg [2600 tons] and filled up to 989 standard 20-foot containers to Ashdod from North Carolina." (Press TV, 10 Jan 2009)
Av Stefan Andersson - 13 januari 2009 14:01


Hur djupt kan Sverige sjunka? Det totala förfallet.
Från etc.se 5 jan:


"Vem trodde att Sverige skulle bli krigförande land för nåt år sen? Men nu är vi det. Afghanistankommittén har gjort en enkel sammanställning av vad de svenska pojkarna och flickorna gör i det bergiga landet.
+ De svenska soldaterna strider med Nato:s emblem på sina uniformer.
+ De står under befäl av en amerikansk general som samtidigt leder de amerikanska krigsoperationerna.
+ De opererar under Nato:s stridsregler.
+ De tvingas begå krigsförbytelser och brott mot mänskliga rättigheter, men kan inte ställas inför rätta genom ett särskilt avtal mellan USA och dess lydregim.

Det är ju ungefär samma typ av ”fredsarbete” som USA:s soldater gör i Irak.
Riksdagsmajoriteten beslutar i dagarna att skicka 500 svenska soldater att delta i Nato:s krig i Afghanistan. Vid "behov" ska regeringen få skicka ytterligare 355 man utan att fråga riksdagen.
Det här betyder att svenska ”insatser” ökar kraftigt.
Och eftersom det nu blir så många svenska soldater på plats så måste de givetvis skyddas. Enklaste lösningen enligt militären är att skicka ... fler soldater.
Det här känns märkligt bekant från andra krigförande länder i Afghanistan.
Var det inte ungefär så Sovjets ökning av antalet soldater i landet en gång motiverades?

Det enda positiva med frågan är att riksdagens förre talman Tage G Petersson nu håller protestmöten och talar - utanför riksdagen. Inne i huset verkar det mest vara tystnad som råder."

Johan EhrenbergStoppa smyganslutningen till Nato!
Skapa en medborgarkommission
för att spåra och belysa ”de små stegens tyranni”

natosmyg.se

Presentation

Fråga mig

1 besvarad fråga

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ StAn med Blogkeen
Följ StAn med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se