Alla inlägg under februari 2009

Av Stefan Andersson - 28 februari 2009 13:29

Fick syn på följande på cornubot.blogspot.com som är helt i linje med mitt förra inlägg. Om vilket skräckvälde EU är på väg att bli.


"Och sist, men inte minst, så föreslår EU-kommissionen att man omdefinierar vad brottslighet är till att även innefatta "bristande medborgaranda". Se EUR-Lex-5200DC0786 eller dess engelska översättning.

Från den svenskspråkiga översättningen, endast översatt eftersom svenska är ett officiellt språk i Finland, Sverige har som bekant inget officiellt språk:
2.2.1 Begreppet brottslighet
[...]
- bristande medborgaranda, som utan att nödvändigtvis manifesteras i straffbara handlingar tar sig uttryck i olika asociala beteenden som sammantagna kan skapa ett klimat av spänning och osäkerhet.

Det ni.

På engelska är formuleringen sådan här:
2.2.1 The concept of crime
[...]
- anti-social conduct which, without necessarily being a criminal offence, can by its cumulative effect generate a climate of tension and insecurity."


Tydligen är det inte helt nytt (Motvallsbloggen har tagit upp det tidigare) och det är kanske bara ett förslag men det är mer än tillräckligt ändå för att man ska hålla med bloggaren på cornubot:

"...hur kan någon stödja ett EU som föreslår att bristande medborgaranda skall vara kriminellt?"
 

ANNONS
Av Stefan Andersson - 27 februari 2009 20:35

Man kan bli mörkrädd för mindre!

Inlägget på Ekonomisk Demokrati om Lissabonfördraget gör mej inte direkt mindre avog mot EU!
Enligt Robin de Ruiter innebär det fördrag Sveriges riksdag sagt ja till bl.a

att, dödsstraff kan tillåtas i extraordinära lägen och att personer ska kunna hållas internerade upp till 9 mån utan rättegång.
OCH ! :

"The European Constitution obliges government of member states to take out loans exclusively from private banks against exorbitant interest that will be paid for by the citizen."

Det är just detta som är roten till allt ont, som få känner till och som måste ändras för att något som liknar demokrati ska kunna uppnås. Nu verkar det som om man skriver in detta i lagen för att ytterligare cementera de privata bankkartellernas makt! Liksom man har lagstadgat att ingen ens får försöka påverka Europeiska Centralbanken.

Nu står allt vårt hopp till det nya alleuropeiska partiet Libertas, som bildats ur nej-till-Lissabonfördraget-rörelsen på Irland. Från Libertas hemsida:


"Libertas vill bli ett paneuropeiskt politiskt parti som ställer upp i alla unionens medlemsländer för att ge alla länder en möjlighet att rösta om Lissabonfördraget. Libertas vill göra EU-parlamentsvalet till en folkomröstning om Lissabonfördraget.

Libertas vill förändra EU. Libertas vill minska centralmakten, öka demokratin, öppenheten och möjligheten för väljare att utkräva ansvar inom EUs styre. Libertas är inte ett EU skeptiskt parti, vi anser att EU-behövs, men det huvudsakliga målet är att stoppa Lissabonfördraget."


Ett verkligt förändrat EU, enligt Libertas modell, kan kanske även jag tänka mig säga ja till.

Libertas ordförande Declan Ganleys inlägg i Aftonbladet.

En lyxanläggning för sport och gym i Bryssel endast för EU- politiker och anställda för 9 miljoner euro har man just fattat beslut om. EU´s regler gör att man inte kan få reda på hur ens egen representant röstade!


Jens Holm: "För perioden september 2006 - februari 2009 har parlamentet betalat ut 188 800 euro i reseersättning, cirka 2 miljoner kr, till mig. Det är en hutlös summa pengar! "
ANNONS
Av Stefan Andersson - 25 februari 2009 22:16


Det var inte många dagar sen Michael Hudson kom med en lång intressant artikel. Nu har han en till! Om hur fullständigt förstört det politiska språket är. Att kalla det fri marknadsekonomi att ta bort alla regleringar så att en liten elit kan härja ostört på bekostnad av vanligt folk är raka motsatsen till vad klassiska ekonomer menade med fri marknad.


The financial sector has redefined democracy by claiming claims that the Federal Reserve must be "independent"from democratically elected representatives, in order to act as the bank lobbyist in Washington. This makes the financial sector exempt from the democratic political process, despite the fact that today’s economic planning is now centralized in the banking system. The result is a regime of insider dealings and oligarchy - rule by the wealthy few.

The economic fallacy at work is that bank credit is a veritable factor of production, an almost Physiocratic source of fertility without which growth could not occur. The reality is that the monopoly right to create interest-bearing bank credit is a free transfer from society to a privileged elite. The moral is that when we see a "factor of production" that has no actual labor-cost of production, it is simply an institutional privilege.
...
Their Counter-Enlightenment is creating a world that would have been deemed a dystopia a century ago - something so pessimistic that no futurist dared depict a world run by venal and corrupt bankers, protecting as their prime customers the monopolies, real estate speculators and hedge funds whose economic rent, financial gambling and asset-price inflation is turned into a flow of interest in today’s rentier economy. Instead of industrial capitalism increasing capital formation we are seeing finance capitalism strip capital, and instead of the promised world of leisure we are being drawn into one of debt peonage.

...
Neoliberal denunciations of public regulation and taxation as "socialism" is really an attack on classical political economy - the "original" liberalism whose ideal was to free society from the parasitic legacy of feudalism.

A truly socialized Treasury policy would be for banks to lend for productive purposes that contribute to real economic growth, not merely to increase overhead and inflate asset prices by enough to extract interest charges. Fiscal policy would aim to minimize rather than maximizing the price of home ownership and doing business, by basing the tax system on collecting the rent that is now being paid out as interest.

Shifting the tax burden off wages and profits onto rent and interest was the core of classical political economy in the 18th and 19th centuries, as well as the Progressive Era and Social Democratic reform movements in the United States and Europe prior to World War I.

But this doctrine and its reform program has been buried by the rhetorical smokescreen organized by financial lobbyists seeking to muddy the ideological waters sufficiently to mute popular opposition to today’s power grab by finance capital and monopoly capital. Their alternative to true nationalization and socialization of finance is debt peonage, oligarchy and neo-feudalism. They have called this program "free markets."

Hela artikeln HÄR.

Av Stefan Andersson - 24 februari 2009 19:54

Det gemensamma förslaget till lösning hos alla (tror jag) penningreformister är att rätten att skapa nya pengar ska förbehållas staten. Denna fundamentala funktion måste skötas i det allmänas intresse.
Att det inte är så nu är nog överraskande för de flesta.


Den modell Ellen Brown förespråkar beskrivs i nedanstående utdrag ur hennes bok. Men det finns lite varianter hos andra reformförespråkare.

Richard C Cook föreslår, förutom att staten ska kontrollera penningutgivningen, att en viss penningsumma betalas ut till alla medborgare varje år. Den summa han talar om är 1 000 dollar som endast ska kunna användas till att betala för basbehoven som mat, kläder osv.
Bernard Lietaer är inne på att ha parallella valutor. Ett exempel är WIR i Schwiez, den skapades under 30-talskrisen och lever fortfarande. När det blir nedgång i den vanliga ekonomin ökar användandet av den komplementära valutan och den fungerar därmed som stabiliserande för hela systemet.

"In the end, governments will not be willing or able to force banks to lend out to the real economy, any more than you can push on a string.
Therefore, in addition and parallel to accepting the usual bank-debt conventional money, accepting some complementary currency for payment of taxes makes a lot of sense. Which currencies should be acceptable for payment of what types of taxes is a political question that remains open for each government to decide."


En stor fördel är att det skulle gå snabbt med dagens datateknologi att sätta upp ett sådant system och kosta väldigt lite. Det har väl sällan varit mer aktuellt än just nu att reflektera över en sån här möjlighet.

En svensk som har utarbetat en underbar modell är Åsa Brandberg, med sitt Solidar-system. Likadant med det, det är hög tid att göra sig beredd på att ta emot de gåvor välvilliga medmänniskor presenterar för oss. Hon kallar sitt system "ETT EKOLOGISKT-EKONOMISKT CIVILFÖRSVAR".Från "Bankerna och skuldnätet" av Ellen Brown:


År 1764 åkte Benjamin Franklin till London för att anhålla om att parlamentet skulle häva förbudet. När han anlände blev han förvånad över att finna ohejdad arbetslöshet och fattigdom bland den brittiska arbetarklassen. "Gatorna är täckta av tiggare och luffare", observerade han. När han frågade varför fick han veta att landet hade för många arbetare. De rika var redan överbelastade med skatter och kunde inte betala mer för att lindra arbetarklassens fattigdom. Franklin blev sedan tillfrågad hur de amerikanska kolonierna lyckades driva in tillräckligt med pengar för att försörja sina fattighus. Enligt uppgift svarade han:

"Vi har inga fattighus i kolonierna; men om vi hade några, skulle det inte finnas någon att inhysa i dem, eftersom det i kolonierna inte finns en enda arbetslös person, varken tiggare eller luffare."
Hans engelska åhörare hade svårt att tro på detta, eftersom när deras fattigdom och fängelser hade blivit allt för belamrade så hade engelsmännen i själva verket skickat sina fattiga till kolonierna. Styrelsemedlemmarna i Bank of England frågade vad som bar ansvaret för den blomstrande ekonomin i de unga kolonierna. Franklin svarade:

"Det är enkelt. I kolonierna ger vi ut våra egna pengar. De kallas "colonial scrip". Vi ger ut dem för att betala för provinsstyrelsens godkända utgifter och välgörenhetsinrättningar. Vi försäkrar oss om att de ges ut i lämpliga proportioner för att varorna lätt ska passera från producenterna till konsumenterna. [...] På det här sättet, genom att åt oss själva skapa våra egna pengar, kontrollerar vi dess köpkraft, och vi har ingen ränta som ska betalas till någon. Ni förstår, en legitim regering kan både genom att spendera och genom utlåning föra in pengar i omlopp, medan banker endast kan föra in betydande mängder pengar genom utlåning av sina banksedlar, för de kan varken ge bort eller spendera annat än en bråkdel av de pengar folket behöver. Sålunda, när era bankirer här i England sätter pengar i omlopp, finns det alltid ett skuldkapitalbelopp som måste återgäldas och ränta att betala. Resultatet är att ni alltid har för lite kredit i omlopp för att ge arbetarna full sysselsättning. Ni har inte för många arbetare, ni har för lite pengar i omlopp, och de som är i omlopp bär alla den ändlösa bördan av skuld och ränta som ej går att betala tillbaka."


Bankerna var begränsade till att föra in pengar i ekonomin genom utlåning, och eftersom skulden i form av kapitalbelopp och ränta (eller "ocker") alltid var större än vad som lånades ut i de ursprungliga lånen, fanns det aldrig tillräckligt med pengar i omlopp för att betala räntan och ändå hålla arbetarna fullt sysselsatta. Staten, å andra sidan, hade två sätt att få in pengar i ekonomin: den kunde föra in pengar i omlopp både genom utlåning och genom att spendera. Den kunde spendera tillräckligt med nya pengar för att täcka den förfallna räntan på pengarna den lånade ut, och därmed hålla penningmängden i "lämplig storlek" och förhindra problemet med det "omöjliga avtalet" - problemet med att vara skyldig mer pengar för lån än vad som skapades av lånen själva.

....
Poängen med att ha kolonier var inte, trots allt, att understödja koloniernas ekonomier. Det var att förse moderlandet med råvaror till anständiga priser.
...
År 1764 använde Bank of England sitt inflytande på parlamentet för att få Currency Act antagen som gjorde det olagligt för alla i kolonierna att trycka sina egna pengar.
...
Bara ett år senare, berättade Franklin, var koloniernas gator fyllda med arbetslösa tiggare, precis som de var i England.

www.ekonomiskreform.seAv Stefan Andersson - 22 februari 2009 22:53

Om det fortfarande finns någon som inte läst Ellen Browns Bankerna och skuldnätet så påminner jag om den och länkar till bokförlagets sida där man kan beställa den. Det kan knappast finnas någon mer angelägen, sensationell och aktuell bok att läsa nu när det finansiella systemet kollapsar. Skriven av en som står på vår sida och skriven på ett sätt så att man ska förstå.


Ur boken:
"Genom ett nätverk skapat genom anonymt finansiellt spindelnätsvävande så äger och kontrollerar endast en handfull globala konungsliga bankirer det hela. [...] Alla, människor, företag, staten och främmande länder har alla blivit slavar vid bankirernas kreditrep" ...

"..Han [Henry C.K Liu] kallar det nuvarande penningsystemet ett "grymt skämt". När vi vaknar upp till detta faktum, menar han, behöver hela vår ekonomiska världsuppfattning bli omorganiserad, "precis som fysiken utsattes för omorganisering när människans världsuppfattning förändrades i och med insikten att jorden inte är stationär och inte heller universums centrum".

Skämtet är att det praktiskt taget inte finns några riktiga pengar i systemet, bara skulder. Förutom mynt, som ges ut av regeringen och som bara utgör ungefär en tusendel av penningmängden, så utgörs nu hela det amerikanska penningsystemet av skulder till privata banker, för pengar de skapade med hjälp av bokföringsposter. Allt sker genom ett trolleritrick; och precis som med ett trollkarlstrick så behöver vi se det många gånger innan vi inser vad som sker. Men när vi gör det, förändras allting. Hela historien behöver skrivas om."...

"Om regeringar överallt är försatta i skuld, vem står de i skuld till? Svaret är att de står i skuld till privata banker. Det "grymma skämtet" är att regeringarna är skuldsatta för pengar som är skapade på en datorskärm, pengar som de kunde ha skapat själva."

En kommentar till den här artikeln - Europas stormakter möts om finanskrisen:

"det går inte med mindre än att det parasitära,anglo-saxiska finanssystemet avskaffas.Helt rätt,så får vi börja om från början och då gärna med en skatt på den spekulativa aktiehandeln.Att blankning dessutom omedelbart bör förbjudas,behöver därvid knappast nämnas,det är en självklarhet!"

Det är inte så att det inte finns lösningar.
Situationen nu är den att vi har ett finansiellt system, banksystem, som länderna och befolkningarna är till för att serva.
Vi har blivit indoktrinerade att tro att det inte finns något annat system, att det är i vårt intresse att hålla liv i det finansiella systemet. Bankerna är viktigare än folkens välmåga. Vi måste ha ett betalningssystem, men det behöver inte vara det rådande.Maria-Pia Boëthius på etc.se:

"Idag har vi inte bara en global finanskrasch utan också det påtagliga klimathotet, som av mäktiga krafter betraktas som kontraproduktivt mot att ”få igång” konsumtionen igen. Vi lever under två parallella hot och man måste förlåta de många som inte längre litar på politiker, experter, medier och det ekonomiska system som låtit detta ske."Pontus Schultz - va.se: Kapitalismen har fortfarande några trick kvar i rockärmen

Dagens Nyheter - Nordeas Hans Dalborg: Vi har inte orsakat någon kris

Soros Sees No Bottom for World Financial "Collapse"
Av Stefan Andersson - 20 februari 2009 21:45


Nedan ett drygt 7 min långt videoklipp om den kraschande världsekonomin av mannen som gjorde The Money Masters , bl.a Michael Hudson och Ellen Brown medverkar.Från Michael Hudsons nya artikel:

"The global economy is falling into depression, and cannot recover until debts are written down."
...
.... "as long as the Treasury tries to support the fiction that "the miracle of compound interest" can be sustained for long. The danger is the economy may be dead by the time saner economic understanding penetrates the public consciousness."
...
"The alternative is a century and a half old, and emerged out of the ideals of the classical economic doctrines of Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, and the last great classical economist, Marx. Their common denominator was to view rent and interest are extractive, not productive. Classical political economy and its successor Progressive Era socialism sought to nationalize the land (or at least to fully tax its rent as the fiscal base).
Governments were to create their own credit, not leave this function to wealthy elites via a bank monopoly on credit creation.
So today’s neoliberalism paints a false picture of what the classical economists envisioned as free markets. They were markets free of economic rent and interest (and taxes to support an aristocracy or oligarchy). Socialism was to free economies from these overhead charges. Today’s Obama-Geithner rescue plan is just the reverse."

Han tar också upp svenska bankers roll i Lettland:

"... Latvia is a poster child for this kind of disaster. Its recent agreement with Europe is a case in point. To help the Swedish banks withdraw their funds from the sinking ship, EU support is conditional on Latvia’s government agreeing to cut salaries in the private sector – and not to raise property taxes (currently almost zero)."


Av Stefan Andersson - 16 februari 2009 15:42


DAGENS HJÄLTE!

Björck hoppar av i protest mot FRA-lagen

Det hade jag aldrig kunnat tänka mig, att jag skulle få tillfälle att utse Anders Björk till hjälte! Snyggt Anders.Statens bolag toppar listan över bolag med högst vinst 2008.
Tänk, Maud Olofsson och Mats Odell, hur stor vinst hade dom då inte gjort om dessa bolag inte hade ägts av staten utan av de som är bra på att äga och driva företag!Två bra monetary reform- sidor:
Money As Wealth
The Money Fix

Presentation

Fråga mig

1 besvarad fråga

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27 28
<<< Februari 2009 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ StAn med Blogkeen
Följ StAn med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se